Obowiązek informacyjny RODO

Poniższa informacja stanowi zwięzły, zrozumiały i przejrzysty skrót informacji zamieszczonych w Polityce Prywatności odnośnie Administratora danych, celu i sposobu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw w związku z tym przetwarzaniem, w formie wymaganej do spełnienia obowiązku informacyjnego RODO. Szczegóły dotyczące sposobu przetwarzania i podmiotów uczestniczących w tym procesie dostępne są we wskazanej polityce.

Kto jest administratorem danych?

Administratorem Danych Osobowych (dalej Administrator) jest firma "PIS Okay Taxi Sp z o. o. ", prowadząca działalność pod adresem: ul. Wincentego Witosa 170, 43-300 Bielsko-Biała, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 9372713505, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu

Jak można skontaktować się z administratorem danych?

Z Administratorem można skontaktować się w jeden z poniższych sposobów

 • Adres pocztowy - PIS Okay Taxi Sp z o. o. , ul. Wincentego Witosa 170, 43-300 Bielsko-Biała

 • Adres poczty elektronicznej - biuro@okaytaxi.pl

 • Połączenie telefoniczne - 720 53 53 53

 • Formularz kontaktowy - dostępny pod adresem: #biuro

Czy Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych?

Na podstawie Art. 37 RODO, Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych.

W sprawach dotyczących przetwarzania danych, w tym danych osobowych, należy kontaktować się bezpośrednio z Administratorem.

Skąd pozyskujemy dane osobowe i jakie są ich źródła?

Dane pozyskiwane są z następujących źródeł:

 • od osób, których dane dotyczą

Jaki jest zakres przetwarzanych przez nas danych osobowych?

W serwisie przetwarzane są dane osobowe zwykłe, podane dobrowolnie przez osoby, których dotyczą
(Np. imię i nazwisko, login, adres e-mail, telefon, adres IP, itp.)

Szczegółowy zakres przetwarzanych danych dostępny jest w Polityce Prywatności.

Jakie są cele przetwarzania przez nas danych?

Dane osobowe dobrowolnie podane przez Użytkowników są przetwarzane w jednym z następujących celów:

 • Realizacji usług elektronicznych:
  • Komunikacji Administratora z Użytkownikami w sprawach związanych z Serwisem oraz ochrony danych
  • Zapewnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora

  Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?

  Serwis gromadzi i przetwarza dane Użytkowników na podstawie:

  • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
   • art. 6 ust. 1 lit. a
    osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów
   • art. 6 ust. 1 lit. b
    przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
   • art. 6 ust. 1 lit. f
    przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią
  • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)
  • Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800)
  • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83)

  Jaki jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora?

  • W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie naszych praw, w tym między innymi;
  • W celu oceny ryzyka potencjalnych klientów
  • W celu oceny planowanych kampanii marketingowych
  • W celu realizacji marketingu bezpośredniego

  Przez jaki okres przetwarzamy dane osobowe?

  Co do zasady, wskazane dane osobowe są przechowywane wyłącznie przez okres świadczenia usługi w ramach prowadzonego serwisu przez Administratora. Są one usuwane lub anonimizowane w okresie do 30 dni od chwili zakończenia świadczenia usług (np. usunięcie zarejestrowanego konta użytkownika, wypisanie z listy Newsletter, itp.)

  W wyjątkowych sytuacjach, w celu zabezpieczenie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, okres ten może ulec wydłużeniu. W takiej sytuacji Administrator będzie przechowywał wskazane dane, od czasu żądania ich usunięcia przez Użytkownika, nie dłużej niż przez okres 3 lat w przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia zapisów regulaminu serwisu przez osobę, której dane dotyczą.

  Kto jest odbiorcą danych w tym danych osobowych?

  Co do zasady jedynym odbiorcą danych jest Administrator.

  Przetwarzanie danych może jednak być powierzone innym podmiotom, realizującym usługi na rzecz Administratora w celu utrzymania działalności Serwisu.

  Do podmiotów takich można zaliczyć między innymi:
  • Firmy hostingowe, świadczące usługi hostingu lub usług pokrewnych dla Administratora

  Czy Państwa dane osobowe będą przekazywane poza Unię Europejską?

  Dane osobowe nie będą przekazywane poza Unię Europejską, chyba że zostały opublikowane na skutek indywidualnego działania Użytkownika (np. wprowadzenie komentarza lub wpisu), co sprawi, że dane będą dostępne dla każdej osoby odwiedzającej serwis.

  Czy dane osobowe będą podstawą zautomatyzowanego podejmowania decyzji?

  Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (profilowania).

  Jakie mają Państwo prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

  • Prawo dostępu do danych osobowych
   Użytkownikom przysługuje prawo uzyskania dostępu do swoich danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora

  • Prawo do sprostowania danych osobowych
   Użytkownikom przysługuje prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe lub / oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora

  • Prawo do usunięcia danych osobowych
   Użytkownikom przysługuje prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora.

   W przypadku kont użytkowników, usunięcie danych polega na anonimizacji danych umożliwiających identyfikację Użytkownika.

   W przypadku usługi Newsletter, Użytkownik ma możliwość samodzielnego usunięcia swoich danych osobowych korzystając z odnośnika umieszczonego w każdej przesyłanej wiadomości e-mail.

  • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
   Użytkownikom przysługuje prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, m.in. kwestionowania prawidłowość danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora

  • Prawo do przenoszenia danych osobowych
   Użytkownikom przysługuje prawo uzyskania od Administratora, danych osobowych dotyczących Użytkownika w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, realizowane na żądanie złożone do Administratora

  • Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
   Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO, realizowane na żądanie złożone do Administratora

  • Prawo wniesienia skargi
   Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

  Pracuj w Okay Taxi

   Wybierz miasto:

   (główne miasto stacjonowania)   Wybierz formę współpracy:

   (poniżej znajdzie się opis)   Wybierz formę współpracy:

   (poniżej znajdzie się opis)


   Wynajem Okay Taxi - Otrzymujesz pojazd przystosowany do pracy na wyłączność wraz z niezbędnym zestawem przedmiotów elektronicznych ( telefon, tablet, etc.). Po naszej stronie są wszelkie kwestie napraw, opon, ubezpieczeń. Wsiadasz, logujesz, pracujesz! W abonamencie zawarte jest aż 6000 km miesięcznie, każdy przekroczony kilometr wymaga dodatkowej opłaty z uwagi na zwiększoną eksploatację samochodu. Średnie tygodniowe zarobki netto wahają się w granicach od 900 do 2350 zł (Miesięcznie od 3500 zł wzwyż!)

   Co oferujemy:

   • Wynajem samochodu (roczniki 2017+)
   • Samochód na wyłączność
   • Naprawy, części, przeglądy
   • Telefon, tablet, aplikacja pracownika
   • Szkolenia, imprezy integracyjne, wsparcie
   • Wysokie zarobki uzależnione od czasu pracy
   Czego oczekujemy:

   • Dyspozycyjność, chęć do pracy
   • Przestrzeganie regulaminów
   • Rozliczenia w terminie
   • Dbanie o powierzony sprzęt
   • Znajomość topografii miasta na poziomie minimum średnim

   Wypełnij poniższe dane kontaktowe jeżeli jesteś zainteresowany/na dołączeniem do korporacji Okay Taxi!


   Dołącz do korporacji Okay Taxi jako nasz partner. Najlepsze wyjście, jeżeli chcesz pracować sam na siebie. Zarobki uzależnione od godzin pracy oraz znajomości topografii miasta i statystycznie wynosi 5000- 11000 PLN. Wymagamy własnego samochodu, telefonu oraz taksometru - przez cały czas pomagamy w uzyskaniu potrzebnych dokumentów.

   Specjalna oferta dla kierowców przechodzących z przejazdów "aplikacyjnych". Więcej informacji udzielamy telefoniczne

   Co oferujemy:

   • Duża ilość zleceń miesięcznie
   • Samozatrudnienie
   • Promocje u partnerów na środki eksploatacyjne, myjnie, przeglądy
   • Nowoczesna aplikacja pracownika
   • Szkolenia, imprezy integracyjne, wsparcie
   • Wysokie zarobki uzależnione od czasu pracy
   Czego oczekujemy:

   • Dyspozycyjność, chęć do pracy
   • Przestrzeganie regulaminów
   • Rozliczenia w terminie
   • Znajomość topografii miasta na poziomie minimum średnim

   Wypełnij poniższe dane kontaktowe jeżeli jesteś zainteresowany/na dołączeniem do korporacji Okay Taxi!


   Dołącz do korporacji Okay Taxi jako kierowca u partnera. Elastyczny czas pracy, wszystko do uzgodnienia z Partnerem na spotkaniu zapoznawczym - przydzielamy Cię do partnera który ma w danym momencie wolne stanowisko pracy na swoich samochodach. Zarobki uzależnione od godzin pracy oraz znajomości topografii miasta. Prosty system rozliczeń z Partnerem na zasadach kilometrowych lub procentowych.

   Co oferujemy:

   • Duża ilość zleceń miesięcznie
   • Wsparcie merytoryczne
   • Elastyczne umowy
   • Nowoczesna aplikacja pracownika
   • Szkolenia, imprezy integracyjne, wsparcie
   • Wysokie zarobki uzależnione od czasu pracy
   Czego oczekujemy:

   • Dyspozycyjność, chęć do pracy
   • Przestrzeganie regulaminów
   • Rozliczenia w terminie
   • Znajomość topografii miasta na poziomie minimum średnim

   Wypełnij poniższe dane kontaktowe jeżeli jesteś zainteresowany/na dołączeniem do korporacji Okay Taxi!


   Doświadczenie jako kierowca taxi:

   Czy masz działalność gospodarczą:

   Czy masz swój samochód:


   Adres: Wincentego Witosa 170, 43-300 Bielsko Biała

   Napisz do naszego działu marketingu

   Wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

   Lub zadzwoń

   882-131-590

    Bezpośredni kontakt z kierownikiem naszej dyspozytorni

    Wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

     [contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]

     Dzwoń po Okay Taxi

     Pobierz aplikację

     Pobierz aplikację

     Zamów przez stronę

     Dzwoń po Okay Taxi

     Pobierz aplikację

     Pobierz aplikację

     Zamów przez stronę

     Preferencje prywatności

     Kiedy odwiedzasz naszą stronę, może ona przechowywać przez Twoją przeglądarkę informacje z określonych usług, zazwyczaj w postaci plików cookies. Tutaj możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności. Warto zauważyć, że zablokowanie niektórych rodzajów plików cookie może wpłynąć na Twoje wrażenia na naszej stronie internetowej i usługach, które jesteśmy w stanie zaoferować.

     Ze względu na wydajność i bezpieczeństwo używamy Cloudflare
     required

     Nasza strona korzysta z plików cookie, głównie z usług stron trzecich. Określ swoje preferencje dotyczące prywatności i/lub zgódź się na używanie przez nas plików cookie.